GhostSqad Military Simulation Team

Feed

No more feed data to display

Keywords: Asg, milsim, poland, airsoftgun

Historia grupy GhostSqad to nie opowie?? nasi?kni?ta
niesamowitymi opowiadaniami i trudami przy jej powstawaniu. Otó?
nasza grupa powsta?a w bardzo prosty, nieskomplikowany sposób.
Kilka osób: Fizyk, 3miel, Ashes, Janek cz?sto dzia?a?y na polu
airsoftowym w jedynym teamie. ?aden z Nas nie nale?a? do ?adnej
ekipy, byli?my wolnymi strzelcami czy jak niektórzy mówili,
najemnikami. Oczywi?cie znajomo?? zaczyna?a si? coraz bardziej
zacie?nia?, spotykali?my si? ju? nie tylko w walce, ale tak?e na
spotkaniach barowych. Po ponad pó?tora rocznej znajomo?ci przysz?a
prze?omowa impreza BASRA IV, gdzie po hucznej zabawie zaczyna?y
si? pojawia? pierwsze nie?mia?e g?osy o za?o?eniu ekipy.
Na pocz?tku wy?miewany przez Nas samych pomys?, zacz?? nabiera?
tempa i wyda? si? nam czym? sensownym, czym? co mo?e mie? dobre
skutki dla Nas ... Read more

Features
Members
General Informations
Creation date July 14, 2011
Views 20707
Comments 0
Likes 0
Language English
Confidentiality PublicType

Subject

Description
Your request has been sent to the content admin. here

Group informations
Category Teams
Subcategory Team
Group admin
Country Poland
Region ?l?sk
Location jaworznoThis content will be permanently deleted. Are you sure?

This content will be permanently deleted. Are you sure?

I certify i have the right to distribute this contents and they do not violate the Terms of Use

Description


This resource will be permanently deleted.
Are you sure?

Are you sure that you want to delete this photo?

Message