3miel

Notifications
3miel is now friends with
6 years ago
3miel is now friends with Coyote
6 years ago
Coyote
3miel is now friends with Coyote
6 years ago
Coyote
3miel is now friends with Coyote
6 years ago
Coyote
3miel is now friends with
6 years ago
3miel is now friends with
6 years ago
GhostSqad Military Simulation Team

GhostSqad Military Simul...

Historia grupy GhostSqad to nie opowie?? nasi?kni?ta
niesamowitymi opowiadaniami i trudami przy jej powstawaniu. Otó?
nasza grupa powsta?a w bardzo prosty, nieskomplikowany sposób.
Kilka osób: Fizyk, 3miel, Ashes, Janek cz?sto dzia?a?y na polu
airsoftowym w jedynym teamie. ?aden z Nas nie nale?a? do ?adnej
ekipy, byli?my wolnymi strzelcami czy jak niektórzy mówili,
najemnikami. Oczywi?cie zn...

 • Members: 3
 • Category: Teams
6 years ago
Polish Airsoft Players

Polish Airsoft Players

Grupa zrzeszaj?ca graczy z Polski.

Group for airsofters from Poland, and about airsoft in Poland.

 • by Axel 6 years ago
6 years ago
Polish Airsoft Players

Polish Airsoft Players

Grupa zrzeszaj?ca graczy z Polski.

Group for airsofters from Poland, and about airsoft in Poland.

 • by Axel 6 years ago
3miel
 • 1 Friends |
 • 0 News |
 • 0 Scenarios |
 • 0 Reviews |
 • 0 Events |
 • 1 Groups |
 • 0 Discussions |
 • 0 Classifieds |
 • 20208 Views |
 • 0 FeaturedThis content will be permanently deleted. Are you sure?

This content will be permanently deleted. Are you sure?

I certify i have the right to distribute this contents and they do not violate the Terms of Use

Description


This resource will be permanently deleted.
Are you sure?

Are you sure that you want to delete this photo?

Message