Skil

Notifications
5 years ago
HussarsASG

HussarsASG

Przedstawienie naszej grupy rozpoczn? od przytoczenia pewnej daty: 10 kwietnia 2011 roku. Tego dnia o godzinie 20.30 oficjalnie zako?czyli?my wspó?prac? z Sekcj? 9 i postanowili?my dzia?a? samodzielnie. Jeste?my grup? m?odych, energicznych osób (duchem i w wi?kszo?ci równie? cia?em). Mamy tysi?c pomys?ów i sto ró?nych zda? na jeden temat. ??czy nas jednak zami?owanie do aktywnego sp?dzania wolnego...

 • by Skil 5 years ago
 • Members: 2
 • Category: Teams
Skil
 • 0 Friends |
 • 0 News |
 • 0 Scenarios |
 • 0 Reviews |
 • 0 Events |
 • 1 Groups |
 • 0 Discussions |
 • 0 Classifieds |
 • 3054 Views |
 • 0 FeaturedThis content will be permanently deleted. Are you sure?

This content will be permanently deleted. Are you sure?

I certify i have the right to distribute this contents and they do not violate the Terms of Use

Description


This resource will be permanently deleted.
Are you sure?

Are you sure that you want to delete this photo?

Message