Search results
Project Last Stand

Project Last Stand

Ekoteroristická skupina Last Stand (žltý tím) sa po pár ro?nom odml?aní opä? hlási a ohrozuje všetky krajiny sveta.
Velite?stvo OSN obdržalo výhražnú správu v ktorej LS uvádza že podnikne útok. OSN sa podarilo získa? informácie o plánovanom útoku LS na chemi?ku ne?aleko Ve?kého Šariša.
Hlavný predstavitelia OSN rozhodli že je potrebné rýchlo kona? a tak na miesto vyslali špeciálne jednotky GSG-9...

  • Starting Date: November 13, 2011
  • Country: Slovakia

 This content will be permanently deleted. Are you sure?

This content will be permanently deleted. Are you sure?

I certify i have the right to distribute this contents and they do not violate the Terms of Use

Description


This resource will be permanently deleted.
Are you sure?

Are you sure that you want to delete this photo?

Message